۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين
اکران دوم فیلم مستند تالان
1397/12/19
روز چهارشنبه 15 اسفند ماه 1397 از ساعت 8 الی 13 در محوطه چمن دانشگاه
1397/12/15
روز دوشنبه 13 اسفند ماه 1397 از ساعت 13 الی 16 در سالن دکتر تورانی
1397/12/13
دوشنبه 13 اسفند ماه 1397
1397/12/13
دوازدهمین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز
1397/12/02
مدیریت سبز دانشگاه الزهرا
آخرین اخبار /
مجموعه تصاویر
مدیریت مصرف کاغذ
1397/12/11
 • استفاده از سیستم اتوماسیون در مکاتبات اداریاستفاده از سیستم اتوماسیون در مکاتبات اداری
  استفاده از سیستم اتوماسیون در مکاتبات اداری
 • راه اندازی سامانه مشاهده گردش احکام به صورت الکترونیکیراه اندازی سامانه مشاهده گردش احکام به صورت الکترونیکی
  راه اندازی سامانه مشاهده گردش احکام به صورت الکترونیکی
 • سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنونسامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
  سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
 • سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنونسامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
  سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
 • سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنونسامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
  سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
 • سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنونسامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
  سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان دفتر فني و طرح هاي عمراني كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 fani[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.