۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۴ مرداد
برگزاری کارگاه پیاده سازی مدیریت سبز در ساختمان ها

معاونت دانشجویی- اداره بهداشت و سلامت

1399/10/20
اقدامات سبز حوزه معاونت دانشجویی

گزارش سال 97 الی خرداد 99

1399/06/24

کمیته پژوهش و ترویج: چکیده پایان نامه

1399/05/01
راه اندازی سامانه ذخیره سازی ابری Vstore دانشگاه الزهرا(س) در راستای اهداف مدیریت سبز

مرکز فنآوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا(س)

1399/05/01
آخرین اخبار /
مجموعه تصاویر
مدیریت مصرف کاغذ
1397/12/11
 • سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنونسامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
  سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
 • نصب شیرهای چشمی الکترونیکی و کاهش مصرف آبنصب شیرهای چشمی الکترونیکی و کاهش مصرف آب
  نصب شیرهای چشمی الکترونیکی و کاهش مصرف آب
 • عایق کاری کانال‌‌های هواساز ـ جلوگیری از اتلاف حرارتی و کاهش مصرف انرژیعایق کاری کانال‌‌های هواساز ـ جلوگیری از اتلاف حرارتی و کاهش مصرف انرژی
  عایق کاری کانال‌‌های هواساز ـ جلوگیری از اتلاف حرارتی و کاهش مصرف انرژی
 • استفاده از دیگ‌های جدید در آشپزخانه سلف و کاهش همزمان مصرف آب و گازاستفاده از دیگ‌های جدید در آشپزخانه سلف و کاهش همزمان مصرف آب و گاز
  استفاده از دیگ‌های جدید در آشپزخانه سلف و کاهش همزمان مصرف آب و گاز
 • استفاده از دیگ‌های جدید در آشپزخانه سلف و کاهش همزمان مصرف آب و گازاستفاده از دیگ‌های جدید در آشپزخانه سلف و کاهش همزمان مصرف آب و گاز
  استفاده از دیگ‌های جدید در آشپزخانه سلف و کاهش همزمان مصرف آب و گاز
 • کاهش راکتیو و هزینه‌های برق با نوسازی پست‌های برقکاهش راکتیو و هزینه‌های برق با نوسازی پست‌های برق
  کاهش راکتیو و هزینه‌های برق با نوسازی پست‌های برق
 • بهره گیری حداکثری از نور طبیعی در طراحی ساختمان‌ها بهره گیری حداکثری از نور طبیعی در طراحی ساختمان‌ها
  بهره گیری حداکثری از نور طبیعی در طراحی ساختمان‌ها
 • سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنونسامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
  سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
 • سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنونسامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
  سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
 • سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنونسامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
  سامانه اطلاع رسانی فرهنگی از سال 1392 تا کنون
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.