۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ اسفند

جلسه هفدهم

در این جلسه موارد ذیل مصوب گردید:
 مقرر گردید آقای سلیاری پیگیری‌های لازم با مسئولین جهاد را جهت آماده سازی شرایط احداث نمایشگاه دائمی چندکاره انجام دهند. در صورتی که پس از نامه‌نگاری و پیگیری انجام شده مکان در اختیار قرار نگرفت با حضور مسئولین حراست صورتجلسه‌ای از لیست اموال تهیه و توسط اداره پشتیبانی تخلیه شود تا دفتر فنی اقدامات بعدی را انجام دهند. (اداره پشتیبانی و تدارکات ـ پایان آذر)
 نمایشگاه احداث شده جهت بهره‌برداری منسجم داخلی و خارجی در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. (معاونت فرهنگی و اجتماعی ـ از دی)
 مفاد آئین‌نامه اجرائی بند (ز) ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط با استقرار مدیریت سبز در دانشگاه ها مورد توجه بخش‌های مرتبط با موضوع قرار گیرد. (تمامی کمیته‌ها ـ درطول سال)
 برنامه عملیاتی مدیریت سبز در سال 1398 توسط دکتر خدیور ارائه و مقرر شد این برنامه جهت اجرایی شدن در سال جاری و همچنین دریافت اعلام نظرات تکمیلی جهت تدوین برنامه عملیاتی سال آتی به اعضا، ارسال شود. (دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری)
 مقرر شد دستورجلسات و اقدامات کمیته‌ها متناسب با برنامه عملیاتی و سایر دستورالعمل‌های ابلاغی تدوین و اجرا شود. (تمامی کمیته‌ها ـ در طول سال)
 موضوعات مورد نیاز پژوهشی در شورا اولویت‌بندی و کمیته‌ها RFP را تدوین و در اختیار دانشکده‌ها قرار دهند تا علاقمندان بتوانند مشارکت تاثیرگذار داشته باشند. (تمامی کمیته‌ها ـ تا پایان دی)
 جهت افزایش بهره‌وری پروژه‌های دانشجویی و ترویج تحقیقات کاربردی همچنین استفاده از ظرفیت دانشجویان کارآموز‌، نیازهای دانشگاه به دانشکده ها ارسال تا از ظرفیت‌های موجود استفاده شود. (تمامی کمیته‌ها ـ تا پایان دی)
 امکان و مزیت عقد تفاهم نامه با سازمان پارک‌ها در دستور کار کمیته فضای سبز قرار گیرد و پیگیری لازم صورت گیرد. (کمیته فضای سبز)
 فضای سبز دانشگاه مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا نهال‌های روز درختکاری متناسب با شرایط بومی و جایگزین درختان خشک شود. (کمیته فضای سبز و کمیته اصلاح الگوی مصرف ـ هفته آخر بهمن)
 نشست داخلی در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه برگزار شود تا امکان برنامه‌ریزی برای اختصاص یک پنل تخصصی در همایش ملی آموزش عالی در اردیبهشت فراهم شود. (معاونت فرهنگی و اجتماعی ـ تا اواسط اسفند)
 مقرر شد کمیته‌ها در جلسه آتی بودجه مورد نیاز برای انجام فعالیت‌ها در سال 99 را مطرح نمایند.
 مقرر گردید مصوبات جلسات شورا و کمیته‌‌ها در سایت مدیریت سبز قرار گیرد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/25
تعداد بازدید:
740
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.