۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ اسفند

جلسه هجدهم

در این جلسه موارد ذیل مصوب گردید:
مقرر گردید:
 هر کمیته یک تقویم کاری برای سال 1399 داشته باشد و موضوعات مرتبط با برنامه عملیاتی در آن ملاک عمل قرار گیرد. (تمامی کمیته‌ها ـ در طول سال)
 براساس بودجه تعیین شده در هیات رئیسه از پایان‌نامه ها و رساله‌های مدیریت سبز حمایت شود. (کمیته پژوهش و ترویج و شورای راهبری مدیریت سبز ـ در طول سال)
 در تدوین RFP برای پژوهش‌های مورد نیاز توسط کمیته‌ها، انطباق با برنامه راهبردی و عملیاتی مورد نظر قرار گیرد. (تمامی کمیته‌ها ـ در طول سال)
 نیاز کمیته‌ها به کارآموز اعلام تا به صورت تجمیع شده از معاونت دانشجویی تقاضا شود. (تمامی کمیته‌ها ـ در طول سال)
 پروژه‌ها و برنامه‌های کمیته‌ها جهت توزیع بودجه بر اساس اولویت‌بندی در جلسه آتی پیشنهاد گردد. (تمامی کمیته‌ها ـ در طول سال)
 نظر دکتر حسین‌زاده و دکتر مقدم درخصوص نمایشگاه چندمنظوره اخذ و در پایان جلسه ماه آینده افتتاح گردد. (امور فنی و طرح‌های عمرانی ـ تا پایان دی)
 نهال‌های کاشته شده در روز درختکاری سال قبل بررسی تا پس از اعلام وضعیت برای سال جاری برنامه‌ریزی نهال‌ها و فضای مناسب انجام شود. (کمیته فضای سبز ـ تا اواسط بهمن)
 نشست تخصصی داخلی مدیریت سبز توسط معاونت فرهنگی و با همکاری معاونت پژوهشی برگزار شود. (کمیته آموزشی و فرهنگی و کمیته پژوهش و ترویج ـ تا اواسط اسفند)
 کمیته دانشجویی پس از ارائه منشور و اعضای پیشنهادی تشکیل شود. (نماینده معاونت دانشجویی ـ اواسط بهمن)
 در انتخاب کارگر نمونه محورهای مدیریت سبز با تعریف شاخص‌های سنجش آن به صورت جداگانه لحاظ گردد. (کمیته اصلاح الگوی مصرف و کمیته فرهنگی و آموزشی ـ اواسط اسفند)
 پیشنهادهای معاونت فرهنگی شامل مدرسه محیط زیست، حذف ظروف یکبارمصرف از سلف، ایست ایده سبز، مسابقه مصرف بهینه مواد شوینده و پلاستیکی توسط نیروهای شرکتی اجرا شود. (کمیته آموزشی و فرهنگی ـ تا پایان اسفند)
 زباله‌های الکترونیکی طبق روال قبلی به دانشگاه زنجان تحویل شود. (کمیته اصلاح الگوی مصرف ـ در طول سال)
 مزایده پسماند برگزار شود. (کمیته اصلاح الگوی مصرف ـ تا اوایل اسفند)
 آموزش نیروهای خدماتی در دستور کار معاونت فرهنگی نیز قرار گیرد. (کمیته فرهنگی و اجتماعی ـ در طول سال)
 از باغبانان در هفته درختکاری تقدیر گردد. (کمیته فضای سبز و کمیته آموزشی و فرهنگی ـ اواسط اسفند)
 توجه به شاخص های گرین متریک در برنامه راهبردی و عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد و هر کمیته پیشنهاد خود را ارائه کند. (تمامی کمیته‌ها ـ در طول سال)
 از افرادی که در ارتقای رتبه دانشگاه در گرین متریک تاثیر داشته اند تقدیر شود. (شورای راهبری مدیریت سبز)
 در خرید اثاث و تجهیزات به برچسب انرژی توجه شود. (تمامی کمیته‌ها ـ در طول سال)
 اموال موجود از نظر مصرف انرژی بررسی و در سامانه اموال ثبت شود. (کمیته اصلاح الگوی مصرف ـ پایان اسفند)
 گزارشی از نحوه جمع‌آوری و ثبت فعالیت‌های مدیریت سبز در گرین متریک توسط مرکز ارزیابی ارائه تا نسبت به رفع مسائل و مشکلات نیازهای اطلاعاتی برنامه‌ریزی و ساماندهی صورت گیرد. (مرکز نظارت ـ اواسط بهمن)
 میزان مصرف آب بر اساس فیش‌های آن هر جلسه مطرح شود. (امور فنی و طرح‌های عمرانی، در طول سال)
 برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت سبز به دو روش انجام شود: بررسی، اندازه‌گیری و درنظر داشتن وضع موجود و شناسایی مواری که هزینه‌های زیادی را برای دانشگاه ایجاد کرده و اعمال مدیریت بهتر. (شورای راهبری مدیریت سبز ـ در طول سال)
 اهمیت به تیم‌های فعال در زمینه مدیریت سبز و انعکاس دستاورهای ایشان جهت افزایش سرعت و انگیزه‌بخشی (تمامی کمیته‌ها ـ در طول سال)

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/20
تعداد بازدید:
617
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.