۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ اسفند

جلسه بیستم

تهیه برنامه اقدام و زمان بندی شده توسط کمیته ها و برآورد اولیه بودجه مورد نیاز
تقویت رابطین سبز
انجام اصلاحات در منشور کمیته دانشجویی و ارائه در جلسه بعد

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/07
تعداد بازدید:
242
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.