۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ اسفند

جلسه بیست و یکم

برنامه های هر کمیته با مدنظرقراردادن دستوالعمل مدیریت سبز، برنامه راهبردی و عملیاتی و نتایج تحلیلی تایمز ارائه و بودجه برنامه های سال جاری و آتی توسط روسای کمیته ها برآورد اولیه شود تا در شورا بررسی و متناسب با اولویت بندی مصوب، بودجه تخصیص یابد.
حداقل بودجه درنظر گرفته شده برای هر کمیته 600 میلیون ریال خواهد بود.
کمیته پژوهش و ترویج و کارگاه‌های کمیته فرهنگی و آموزشی امکان استفاده از بودجه صندوق نیکوکاری دانشگاه را دارند.
فکس کلیه واحدها الکترونیکی و روی کامپیوتر دریافت شود و شبکه داخلی جهت تبادل اطلاعات توسط مرکز فناوری تا پایان تیر عملیاتی شود.
مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی جلسه ای با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاونت اداری و مالی برگزار نماید تا در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری طرح‌های مرکز فناوری جهت پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیک، حذف کاغذ، الکترونیکی شدن فرایندها، به حداقل رساندن مراجعات حضوری، دورکاری و ... ارائه و در جهت عملیاتی شدن آن اقدام شود.
کمیته ها تا حد امکان، جهت انجام طرح‌های خود از ظرفیت‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی سازمان‌های خارج از دانشگاه استفاده نمایند.
برنامه‌های مصوب کمیته فضای سبز اجرا شود و برای طرح محوطه سازی فضای سبز مقابل کتابخانه ضمن بررسی تکمیلی از حمایت‌های نهادهای بیرونی نیز استفاده شود.
دستورالعمل ایجاد کمیته انرژی در جلسه آتی مطرح شود.
ساختمان گلستان 6 خوابگاه جهت بهره‌وری محیط‌زیستی به عنوان پایلوت ساختمان سبز از منظر نگهداری و ... در نظر گرفته شود.
منشور کمیته دانشجویی ارائه و تصویب شد.

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/07
تعداد بازدید:
240
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.