۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
" تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر بازاریابی سبز (مطالعه موردی: شرکت‌های صنعتی شهرستان زنجان) " / سهیلا نصری‌فلاح
ارسال شده در تاریخ 1399/04/22
ساعت 10:20
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات
تاریخ دفاع : بهمن 97
چکیده : مدیرت دانش به عنوان ابزاری که می‌تواند دارایی موجود را گردآوری کند و نظم و پویایی ببخشد بی‌شک نقش مؤثری در واحدهای مختلف هر سازمان خواهد داشت. هدف این پژوهش شناخت تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر بازاریابی سبز در شرکت‌های صنعتی شهر زنجان می‌باشد. بر این اساس روش پژوهش روش توصیفی- همبستگی از نوع پیمایشی و جامعه آماری در این پژوهش کارکنان و مدیران شرکت‌های صنعتی شهر زنجان به تعداد 165 نفر و نمونه‌ای برابر با 116 نفر مطابق با فرمول کوکران بوده که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسش‌نامه فرآیندهای مدیریت دانش سویی و همکاران و چن و محمد دارای 29 گویه و پرسش‌نامه محقق ساخته بازاریابی سبز با تعداد 13 گویه و پایایی آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0/71 و 0/76 و پایایی ترکیبی برابر با 0/80 و 0/91 می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر روش آمار توصیفی از آمار استنباطی در نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شده است. یافته‌های این پژوهش براساس نظر پاسخ‌دهندگان نشان داد که کسب دانش، تولید دانش، ذخیره و حفظ دانش، استفاده از دانش و نوآوری و خلاقیت در دانش بر بازاریابی سبز شرکت‌های صنعتی شهر زنجان مؤثر بود. اما توزیع دانش اثری بر بازاریابی سبز شرکت‌های صنعتی شهر زنجان نداشت.
کلید واژه: مدیریت دانش، فرآیندهای مدیریت دانش، بازاریابی، بازاریابی سبز.
رزمی ، زهرا - استاد راهنما
مومنی، منصور -‏ ، استاد مشاور
دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
ارسال کننده:
تعداد بازدید:84
تصاویر مرتبط:


  برچسب ها
  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  صوت
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  آدرس پست الکترونیکی شما
  شماره تلفن
  توضیحات
  خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  دانشگاه الزهرا
   تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان دفتر فني و طرح هاي عمراني كدپستي : 1993893973
  تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
   fani[at]alzahra.ac.ir
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.