۱۳۹۹ پنج شنبه ۶ آذر
فرخوان مسابقه استارتاپی ایده های سبز
تاریخ:
1398/11/14
تعداد بازدید:
508
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.