۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۴ مرداد

" تاثیر آگاهی از فلسفه ی اخلاقی تولید کنندگان محصولات ارگانیک بر ارزش ادراک شده ی مشتریان ... " / الهه طاهری منش

ارسال شده در تاریخ 1399/04/22
ساعت 08:37

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
تاریخ دفاع : شهریور 97
چکیده : در دهه ی اخیر با اهمیت یافتن مسائل اخلاقی تولید کنندگان و توزیع کنندگان و همچین افزایش نگرانی هاوآگاهی عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست، مصرف کنندگان در تصمیمات و ترجیحات خود روی این موضوعات تمرکز ویژه ای دارند و هوشمندانه عمل می کنند در نتیجه تولید کنندگان برای بالا بردن ارزش ادراک شده باید روی این مسائل توجه زیادی داشته باشند.پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر آگاهی از فلسفه اخلاقی صاحبان تولید کنندگان ارگانیک بر ارزش ادراک شده مشتریان است. به این منظور با استفاده از پرسشنامه داستان محور، 4 داستان اخلاقی که دورنوف و تانکر سلی(1986) مطرح کردند فلسفه اخلاقی صاحب کسب و کار ارگانیک شناسایی شده و سپس پرسشنامه ای جهت جمع آوری اطلاعات از مشتریان این کسب و کار تنظیم شد، بدین ترتیب که در ابتدای پرسشنامه، فلسفه اخلاقی صاحب کسب و کار ارگانیک به آگاهی مشتریان رسانده شده و سپس از آن ها درخواست شد که بر اساس این آگاهی به سوالات پاسخ دهند. با توجه به نا محدود بودن جامعه، پرسشنامه بین 389نفر از مشتریان این کسب و کار ارگانیک توزیع و براساس نرم افزار PLS smart و SPSS24، داده ها تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که فلسفه اخلاقی کسب و کار ارگانیک مطلق گرا و منفعت گرا است که به طور مستقل بر ارزش ادراک مشتری تاثیر گذار نیست. در عوض با میانجی گری رفتار های قابل مشاهده تاثیر گذار است که در میان رفتار های قابل مشاهده اصالت محصول سبز و ارگانیک بیشترین تاثیر را بر ارزش ادراک شده دارد.کلید واژه: فلسفه ی اخلاق تولید کننده ، ارزش ادراک شده،صداقت، رقابت سالم با رقبا ، مسئولیت اجتماعی،اصالت محصول سبز و ارگانیک
سنگری ، نگین - استاد راهنما
اخوان خزازیان، مریم، استاد مشاور
دانشگاه الزهرا (س) .دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

ارسال کننده:
تعداد بازدید:933
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_green_block1685
برچسب ها
فیلم مرتبط
فیلم مرتبط
فیلم مرتبط
صوت
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.