۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

برنامه و بودجه

عنوان سامانه

کاهش میزان مصرف کاغذ و کارتریج و ...

حذف تردد

تسهیل فرآیند انجام کار

میزان افزایش سرعت و دقت انجام کار (درصد)

سامانه نظام پیشنهادها

100%

100%

100%

90%

سامانه آموزش کارکنان

50%

100%

100%

100%

سامانه بودجه ریزی عملیاتی

50%

100%

100%

100%

سامانه مدیریت مستندات

70%

100%

100%

100%

سامانه CRM

100%

100%

100%

100%

سامانه BI

100%

100%

100%

80%

سامانه فضا

90%

100%

100%

100%

تاریخ به روزرسانی:
1399/06/26
تعداد بازدید:
2111
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.