۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

چشم انداز

      -     توسعه فرآیندهای سبز
-     ارتقا نظام آموزشی با رویکردهای نوین همچون بهره برداری از فن آوری سبز و جدید
-     تولید دانش
-     تربیت نسل آینده با رویکرد مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی
-     مدیریت آموزش هوشمند
-     تربیت نسل سبز

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/11
تعداد بازدید:
994
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.