۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

ترکیب اعضای کمیته

خانم دکتر ندا گلیجانی مقدم ـ معاون فرهنگی واجتماعی و رئیس کمیته؛
آقای دکتر میرحسین موسوی ـ هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد و دبیرکمیته؛
خانم دکتر معصومه حسین زاده شهری ـ رئیس مرکز نوآوری و شکوفایی و نماینده دفتر ارتباط با صنعت؛
سرکار خانم لعبت درخشانی ـ مدیر روابط عمومی؛
سرکار خانم نرگس میرمعینی ـ معاون مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی؛
سرکار خانم رقیه ناجی ـ مسئول آموزش کارکنان؛
سرکار خانم مریم صمدیان ـ کارشناس سبز
تبصره دو. با صلاحدید رؤسای کمیته ها، امکان بهره گیری از مشارکت انجمن های علمی موجود در مؤسسه مانند انجمن های
علمی آب، برق، جنگل و... وجود دارد.

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/12
تعداد بازدید:
1534
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.