۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
ماموريت
تحقق اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
تحقق سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه محيط زيست؛
 اجراي ماده 190قانون برنامه پنجم توسعه، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مربوطه؛ صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي دولت؛
استقرار نظام مديريت و بهره وري سبز در مؤسسات و امكان نظارت بر آن ها از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛
حفاظت از منابع پايه، اصلاح و بهبود فرايندها و ساختارها به منظورحفظ محيط زيست؛
ارتقاء بهره وري مؤسسات و استفاده مناسبتر از امكانات موجود؛
اصلاح الگوي مصرف با فرهنگسازي پايدار؛
بهينه سازي مصرف انرژي، آب، كاغذ، مواد اوليه و تجهيزات در مؤسسات؛
تشكيل بانك اطلاعات زيست محيطي و مديريت سبز؛
نظارت بر عملكرد واحدها در حوزه هاي محيط زيست آب، انرژي و...
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/10
تعداد بازدید:
414
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان دفتر فني و طرح هاي عمراني كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 fani[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.