۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
ماموريت
تحقق اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
تحقق سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه محيط زيست؛
 اجراي ماده 190قانون برنامه پنجم توسعه، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مربوطه؛ صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي دولت؛
استقرار نظام مديريت و بهره وري سبز در مؤسسات و امكان نظارت بر آن ها از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛
حفاظت از منابع پايه، اصلاح و بهبود فرايندها و ساختارها به منظورحفظ محيط زيست؛
ارتقاء بهره وري مؤسسات و استفاده مناسبتر از امكانات موجود؛
اصلاح الگوي مصرف با فرهنگسازي پايدار؛
بهينه سازي مصرف انرژي، آب، كاغذ، مواد اوليه و تجهيزات در مؤسسات؛
تشكيل بانك اطلاعات زيست محيطي و مديريت سبز؛
نظارت بر عملكرد واحدها در حوزه هاي محيط زيست آب، انرژي و...
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/10
تعداد بازدید:
623
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان دفتر فني و طرح هاي عمراني كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 fani[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.