۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

اهداف

هدف مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) تعاملات هدف مند و نظام مند با ذینفعان برون سازمانی، ارتقا درون سازمانی و دانشجویان همچنین تاثیرگذاری ایشان بر محیط اطراف، کاهش هزینه و آثار منفی زیست محیطی ناشی از مصرف از طریق اجرای نظام مدیریت محیط زیستی، تغییر الگوی مصرف، مصرف بهینه منابع و کاهش ضایعات و در نهایت بهبود محیط زیست است. بی تردید برنامه نظام مدیریت سبز برای دانشگاه یک برنامه متعالی است و تحقق کامل آن در گرو مشارکت مجدانه مدیران و کارکنان سازمان است. 

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/11
تعداد بازدید:
1090
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.