۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

مقدمه

براساس  ماده 190 قـانون برنامه پنجم توسعه کشور، آیین نامه اجرایی آن و سایر قواعد مرتبط، کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش مواد زائد و بازیافت، کنترل سیستم روشنایی، کنترل سیستمهای حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع، مدیریت میزان مصرف کاغذ و اقلام مصرفی، استفاده از فناوریهای پاک و انرژی های تجدید پذیر و فرهنگ سازی و توسعه مدیریت انرژی اقدام نمایند. دانشگاه الزهرا(س) با انجام فعالیت های زیست محیطی در سالیان متمادی ضمن مورد توجه قراردادن این مباحث، بر اثربخشی آن واقف بوده است و به منظور حفاظت حد‌اکثری از محیط زیست و تقویت دیدگاه و عملکرد دانشجویان در این زمینه و به استناد دستورالعمل وزارت علوم در زمینه مدیریت سبز، در حال حاضر اقدام به تشکیل شورای راهبردی مدیریت سبز نموده است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/11
تعداد بازدید:
1164
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.