۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
ترکیب اعضای کمیته
دکتر حمید رضائیان فرجی ـ معاون مدیریت امور پژوهشی و رئیس کمیته پژوهش و ترویج
دکتر فخری سادات حسینی ـ مسئول امور آزمایشگاهها و دبیر کمیته
دکتر معصومه حسین زاده شهری ـ رئیس مرکز نوآوری و شکوفایی و عضو کمیته
دکتر عمران مرادلو ـ رئیس گروه ارتباط با صنعت و عضو کمیته
دکتر امیرعلی مسعودی ـ مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی و عضو کمیته
دکتر ژاله معماری ـ معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ورزشی و عضو کمیته
دکتر محمدرضا صعودی ـ معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم زیستی و عضو کمیته
دکتر ندا عبدالوند ـ معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی و عضو کمیته
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/29
تعداد بازدید:
245
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان دفتر فني و طرح هاي عمراني كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 fani[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.