۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

معاونت دانشجویی

اطلاعات سامانه های فعال مدیریت امور دانشجویی معاونت دانشجویی

نام سامانه

سماد (کاردانشجویی)

سماد ( تغذیه)

سماد (خوابگاه)

صندوق رفاه

گلستان

بهره مندی از چارگون

میزان کاهش مصرف کاغذ/ کارتریج (درصد)

95 %

رول کاغذی پرینتر حرارتی

80 %

90 %

90 %

85 %

90 %

میزان حذف ترددها (درصد)*

96 %

85 %

95 %

90 %

80 %

70 %

میزان تسهیل فرآیند انجام کار(در صورت امکان به تفکیک ذینفعان)

95 %

90 %

95 %

90 %

80 %

95 %

میزان افزایش سرعت ودقت در انجام کار (درصد)

90 %

90 %

90 %

90 %

80 %

95 %

*درصد اعلام شده در خصوص میزان حذف تردد ها مستقل از حضور دانشجویان در خوابگاه برای تردد روزانه و رستوران برای استفاده از وعده های غذایی است.

اطلاعات سامانه های فعال مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت 

نام سامانه

سماد

گلستان

پورتال سازمان امور دانشجویان : portal.saorg.ir

میزان کاهش مصرف کاغذ (درصد)

70 %

میزان حذف ترددها(درصد)

60 %

میزان تسهیل فرآیند انجام کار (در صورت امکان به تفکیک ذینفعان )

70 %

میزان صرفه جویی در زمان (به ساعت در ماه )

30 %

میزان افزایش سرعت و دقت در انجام کار (درصد)

70 %

اطلاعات سامانه های فعال امور مالی دانشجویی 

1-جهت بایگانی اسناد مالی درسال98 نسبت به سال 97 ، 80 % هزینه ها ( معادل 15.000.000 ریال) شامل: کاغذ، زونکن و سرویس پرینتر و زیراکس صرفه جویی گردید.

2-جهت پرداخت کاردانشجویی در سال 98 نسبت به سال 97: 90% هزینه کاغذ (معادل 1.350.000 ریال) صرفه جویی گردید.

در سال 99 به منظور صرفه جویی در کاغذ، کاهش تردد افراد و تسهیل فرایند انجام کار، طرح ایجاد زیر سیستم مدیریت تربیت بدنی در سامانه سماد معاونت دانشجویی پیشنهاد شده است و مقرر گردیده در صورت تامین بودجه این سامانه برای مدیریت تربیت بدنی راه اندازی شود.

همچنین در خصوص کاهش مصرف کاغذ، در سال 98 به دلیل تغییر در فرآیند ثبت نام کلاس های آموزشی ورزشی این مدیریت و همچنین اعلام تعداد نفرات محدود برای اجرای طرح پایش ورزشی به جای پایش کلیه دانشجویان جدید الورود از سوی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، تعداد 5500 برگ کاغذ ( 11 بسته 500 تایی) نسبت به سال 1397 کاهش داشته است.

اطلاعات سامانه های فعال اداره تربیت بدنی

در سال 99 به منظور صرفه جویی در کاغذ، کاهش تردد افراد و تسهیل فرایند انجام کار، طرح ایجاد زیر سیستم مدیریت تربیت بدنی در سامانه سماد معاونت دانشجویی پیشنهاد شده است و مقرر گردیده در صورت تامین بودجه این سامانه برای مدیریت تربیت بدنی راه اندازی شود.

همچنین در خصوص کاهش مصرف کاغذ، در سال 98 به دلیل تغییر در فرآیند ثبت نام کلاس های آموزشی ورزشی این مدیریت و همچنین اعلام تعداد نفرات محدود برای اجرای طرح پایش ورزشی به جای پایش کلیه دانشجویان جدید الورود از سوی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، تعداد 5500 برگ کاغذ ( 11 بسته 500 تایی) نسبت به سال 1397 کاهش داشته است.

اطلاعات سامانه های فعال کمیته انظباطی

با توجه به شرایط خاص کرونایی و حضور تعداد کم دانشجویان در دانشگاه و به تبع آن کم شدن تخلفات دانشجویی فرآیند انجام کار امور انضباطی در مصرف کاغذ ، به میزان 80 درصد کاهش یافته است. اما در خصوص پاسخ به استعلام ها با توجه به حساسیت پاسخ بصورت فیزیکی همچنان کمافی سابق عمل می شود.

تاریخ به روزرسانی:
1399/06/26
تعداد بازدید:
334
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.