۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

گزارش میزان مشارکت و ارائه ایده های سبز در سامانه نظام پیشنهادات

با توجه به اینکه طبیعت و محیط زیست که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است موهبتی الهی است و انسان در برابر این موهبت مسئولیت هایی نیز برعهده دارد. در کلام حضرت علی (ع) این پیوند و پیوستگی انسان با طبیعت پیرامون به این زیبایی بیان شده است که تقوا پیشه کنید در حق بندگان و شهرها، که شما مسئول هستید؛ حتی از سرزمین ها و چهارپایان. انسان هرگز اجازه ندارد خود را رها و لجام گسیخته و آزاد در بهره برداری از طبیعت بداند و حق ندارد با آلوده کردن و ویران ساختن طبیعت، به آسایش برسد. بنابراین پیش گیری، ارتقای استانداردها و فرهنگ سازی می بایست از تک تک افراد آغاز و ادامه یابد. در این راستا استفاده از دیدگاههای مختلف و جلب مشارکت تمام اعضای مجموعه در ارائه پیشنهادهای موثر می تواند به بهبود شرایط کمک نماید و در سرعت سازمان برای دستیابی به اهداف نیز کارگشا باشد. بر این اساس و با توجه به این که مشارکت اعضای دانشگاه در ارائه پیشنهادهای نو در دانشگاه الزهرا(س) از سال 1393 از طریق سامانه نظام پیشنهادات صورت پذیرفته است و توانسته گام های موثری در این موضوع بردارد، گزارشی از میزان مشارکت و تعداد طرح های ارائه شده با این محورها تهیه و در لینک ذیل قابل دریافت می باشد.
گزارش میزان پیشنهادات سبزـ برگرفته از سامانه نظام پیشنهادات

تاریخ به روزرسانی:
1399/08/24
تعداد بازدید:
293
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.