۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

عناوین فعالیت های کمیته دانشجویی

1. تلاش در جهت نهادینه سازی مدیریت سبز، مصرف انرژی، مدیریت پسماند در سرای دانشجویی به منظور اجرای اقدامات یکپارچه و هماهنگ با سایر کمیته های مدیریت سبز دانشگاه
2. تلاش در جهت ارتقای مشارکت عمومی ساکنان سرای دانشجویی دانشگاه و کلیه ذی نفعان در مدیریت سبز
3. ایجاد بستری جهت همفکری و هم اندیشی در راستای مدیریت سبز با تاکید ویژه در سرای دانشجویی و رستوران های دانشجویی
4. همکاری در تدوین الزامات، دستورالعمل ها، استانداردها و مقررات مرتبط با مدیریت سبز با همکاری سایر کمیته های مدیریت سبز دانشگاه
5. شناسایی، ارزیابی تجزیه و تحلیل، پایش و گزارشگری به هنگام و پیشنهاد نحوه برخورد با مسایل مرتبط با مدیریت سبز با تاکید ویژه بر سرای دانشجویی و رستوران های دانشجویی
6. اجرایی کردن شاخص های مدیریت سبز و نظارت بر شاخص های مربوط به حوزه دانشجویی

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/24
تعداد بازدید:
462
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.