۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

مسئولیت ها

مسئولیت های رابط سبز
جمع آوری اطلاعات، تجارب و اخبار مرتبط با مدیریت سبز واحد متبوع و ارسال به دبیرخانه مدیریت سبز
حضور فعالانه در جلسات هماهنگی رابطین سبز و جلسات مشورتی درون واحدی
همکاری جهت تعیین شاخص‌های پرکاربرد و قابل اندازه گیری در حوزه مربوطه
بررسی و اندازه‌گیری میزان پیشرفت برنامه¬های مصوب بر اساس شاخص های تعیین شده
حضور در جلسات مشورتی (درون واحدی)
مستندسازی و تهیه گزارش مدیریت سبز مربوط به واحد متبوع
پیگیری مصوبات کمیته¬های اصلاح الگوی مصرف و انرژی در واحد متبوع و همکاری در زمینه رعایت آنها
تشکیل بانک اطلاعات محیط زیستی و مدیریت سبز در حوزه مربوطه
انعکاس به موقع اخبار و اطلاعات مربوط به پژوهش های علمی و پایان نامه های دانشجویی با موضوع مدیریت سبز (دانشکده ها)
ارائه پیشنهادات و برنامه¬ریزی در مورد برگزاری دوره‌ی آموزشی بر اساس مصوبات شورای راهبری مدیریت سبز برای کلیه کارکنان و پیمانکاران واحد متبوع
همکاری با نمایندگان کمیته‌های فعال در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/09
تعداد بازدید:
423
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.